E Avenue Oy

Ajankohtaista

E Avenue Oy:n ja SK-Kojeistot Oy:n välinen fuusio on saatu päätökseen

31.5.2019

SK-Kojeistot Oy (2157455-6) on sulautunut emoyhtiö E Avenue Oy:öön (1897576-2)

Fuusion myötä E Avenue Oy ottaa vastatakseen SK-Kojeistot Oy:n sopimukset, asiakkaat ja palvelut sellaisenaan. Henkilöstö säilyy ennallaan, samoin toimipiste Seinäjoella.

Fuusioitumisen myötä on tehty henkilöstön vastuualueiden uudelleenjärjestelyjä. Henkilöstöresurssien muutokset mahdollistavat paremmin tuotevalikoiman laajentamisen uusiin tuotteisiin olemassa olevien ohella.

Henkilökunnan puhelinnumerot säilyvät sellaisinaan. Uudet sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@eavenue.fi

Fuusio on E Avenuen kasvustrategian mukainen ja vahvistaa E Avenuen asemaa yhtenä Suomen merkittävimmistä sähkökeskusvalmistajana.

Fuusion tuloksena pystymme palvelemaan nykyisiä sekä uusia asiakkaita entistä paremmin ja kattavammalla tuotevalikoimalla varsinkin Länsi-Suomen alueella.

E Avenuen liikevaihto tulee olemaan yritysjärjestelyn jälkeen tänä vuonna noin 25M€ ja se työllistää noin 200 henkilöä.